Vahetevahel tunnen, et iseenda motiveerimisest lihtsalt ei piisa ning vajan väikest tõuget kuskilt mujalt aga mida teha siis, kui sõbrad juba/veel magavad ning oled seisus, kus tegelikult ainsaks abiliseks oled Sina ise ja ...noh...internet? 
Sellisel juhul pöördun mina oma vana hea kamraadi, Pinteresti, poole. Ma leian, et iga inimene ammutab inspiratsiooni erinevatest allikatest ning mind motiveerib tihti see, kui saan lugeda, mida keegi teine arvanud ja tundnud. On see sama nagu mina maailma ette näen või siis hoopis risti-vastupidi? Igal juhul panevad need mõtted mind omakorda enda ideedele kas siis teise nurga alt lähenema või (minu põikpäise kontroll-Sandra rõõmuks) veelgi enam veenduma, et olin õigel teel. Ammutan tihti energiat erinevatest piltidest ja tsitaatidest ning olen Sinu jaoks kokku kogunud paarteist oma lemmikut.
Anna teada milline Sinule kõige enam hinge puges!

19. 
''I've learned that you can tell a lot about a person by
the way he or she handles these three things: 
a rainy day, lost luggage and tangled Christmas lights.''
-Maya Angelou-
''Ma olen õppinud, et sa võid öelda inimeste kohta väga palju baseerudes sellele, 
kuidas nad tulevad toime:

vihmase ilma, kaotatud pagasi ning sassis olevate jõulutuledega.''


   18. 
''Being positive in a negative situation is not naive. It's leadership.''
''Olla positiivne negatiivses situatsioonis ei ole naiivsus. 
See on hea juhtimisoskus''

17. 
''Maybe some girls are not meant to be tamed. Maybe they
are supposed to run wild until they find someone, just as wildto run with.''
''Võib olla mõned tüdrukud ei olegi mõeldud olema taltsad. Võib olla nad peavadki ringi tormama 
kuni
leiavad kellegi, kes koos nendega tormaks.''
16. 
''You have to be ODD to be number one.''
-kuna eesti keel ei võimalda selle hea tähendusega tõlget, siis jätan ta seekord nii-


15. 
''People will stare. Make it worth their while.''
-Harry Winston-
''Inimesed vahivad niikuinii. Tee see neile siis vaatamisväärseks.''

14. 
''The worst enemy to creativity is self-doubt''
-Sylvia Plath-
''Loovuse suurim vaenlane on enesekahtlus.''

13. 
''Courage is what it takes to stand up and talk; courage is
also what it takes to sit down and listen.''
-Winston Churchill-
Julgus on see, mis paneb su püsti tõusma ning südamest rääkima; julgus on ka see, 
mis istutab su maha kuulama.''


12. 
''Go the extra mile, it's never crowded.''
''Kõnni see lisakilomeeter, see pole kunagi rahvarohke.''

11. 
''Never trust your tongue when your heart is bitter''
''Ära iial usalda oma keelt kui su süda on mõru.''

10. 
''It doesn't matter how this looks to other people. If
this is something you gotta do, then you do it.
Fighters fight.''
-Rocky Balboa-
''Pole vahet, kuidas see teistele tundub. 
Kui see on midagi, mida Sa pead tegema, siis tee see ära.
Võitlejad võitlevad.''

9. 
''I began to realize how important it was to be an
enthusiast in life...if you are interested in something,
no matter what it is, go at it at full speed ahead. Embrace it with both arms, hug it, love it and above all become
passionate about it. Lukewarm is no good. Hot is no good
either.  White hot and passionate is the only thing to be.''
-Ronald Dahl-
''Olen hakanud mõistma, kui oluline on olla oma elus entusiast...kui Sa oled millestki huvitatud,
mis iganes see siis ka poleks, pane täie hooga edasi. Võta see kahe käega omaks, kallista seda,
armasta seda ning ennekõike, ole selle vastu kirglik. Leige ei ole hea. Kuum pole samuti hea.
Hõõguv ning kirglik on ainus viis kuidas olla.''

8. 
''If you can't explain it simply,
you don't know it well enough.''
-Albert Einstein-
''Kui Sa ei suuda seda lihtsasti seletada, 
siis ei ole Sa asjast aru saanud.''

7. 
''Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.''
''Ole julge. Võta riske. Mitte miski ei asenda kogemusi.''

6.
''If something is wrong, fix it if you can. But train
yourself not to worry. Worry never fixes anything''
-Ernest Hemingway-
''Kui miski on valesti siis tee see korda, kui Sa saad. Aga harjuta end mitte muretsema. 
Muretsemine ei paranda midagi.''

5. 
''The older you get, the more you realize that it isn't about the material things, or pride or ego. It's about our
hearts and who they beat for.''
''Mida vanemamaks ma saan, seda enam ma mõistan, et see siin ei ole materiaalsete asjade või 
uhkuse või ego pärast. See on meie südamete ning selle jaoks, kellele nad löövad.''

4. 
''In a world where everyone is over exposed, the coolest thing you can do is maintain your mystery.''
''Maailmas, kus suurem osa inimesi on oma trumbid välja käinud, on kõige 
lahedam asi hoida oma salapära.''

3. 
''The fact that someone else loves you doesn't rescue you from the project of loving yourself.''
-Sahaj Kohli-
''Fakt, et keegi teine Sind armastab, ei päästa Sind sellest, 
et peaksid ka iseennast armastama.''

2. 
''Diamonds are made under pressure.''
-Henry Kissinger-
''Teemantid tekivadki suure pinge all.''

1. 
''When life gets blurry, adjust your focus.''
''Kui elu muutub uduseks, kohenda oma fookust.''


Kõik need ning paljud teised minu lemmikud on olemas mu Pinteresti kontol

Olge toredad, soovin Teile motivatsioonirikast nädalat!